Sebezkušenostní skupina

Vedeme sebezkušenostní a růstovou skupinu.

Skupina je určena zájemcům, kteří chtějí začít aktivně pracovat na osobním růstu, porozumění sobě i druhým, uvědomění vlastních osobnostních kvalit, potřeb, schopností i limitů.

Setkání probíhají 1x týdně vždy ve středu od 17:30 do 19:15 hod v důvěrném prostředí terapeutické ordinace TERAPEUTI.NET, na adrese:

U krbu 10, Praha10, od 1.9. 2016 pak na adrese: Vyšehradská 49/ 320, Praha2- Nové Město, Emauzské opatství, 3.patro.

Ve skupinové práci jde o společné hledání řešení za pomoci dalších členů skupiny a s podporou terapeutek.

Maximální počet účastníků skupiny je 12.

Zájemci se mohou přihlásit na e-mailové adrese: rephana@ gmail.com, prip. repova@terapeuti.net nebo stindlova@ terapeuti.net, případně  telefonicky: J. Štindlová, tel.: 775 270 166, H.Řepová, tel.: 774 196 184.

Všichni zájemci budou  pozváni na individuální, bezplatnou vstupní konzultaci s terapeutkami. Setkání je potřebné k vyjasnění a vyladění vzájemného očekávaní, zodpovězení dotazů a pro zařazení do skupiny je nezbytné.

Cena pro jednoho účastníka  je  1 200,- Kč u platby předem za 1 měsíc- 4 setkání po 2 hodinách (tj. 150,- Kč/ 1 hod. skupinové terapie). U jednorázové platby je cena 350,-Kč při setkání 2 hod. skupinové terapie).