Sebezkušenostní skupina

Sebezkušenostní a růstová skupina

Skupina je určena zájemcům, kteří chtějí začít aktivně pracovat na osobním růstu, porozumění sobě i druhým, uvědomění vlastních osobnostních kvalit, potřeb, schopností i limitů.

Setkání probíhají 1x týdně vždy ve čtvrtek od 17:30 do 19:10 hod v důvěrném prostředí terapeutické ordinace MANA, na adrese:

Vyšehradská 49/ 320, Praha2- Nové Město, Emauzské opatství, 3.patro.

Ve skupinové práci jde o společné hledání řešení za pomoci dalších členů skupiny a s podporou terapeutek.

Maximální počet účastníků skupiny je 12.

Zájemci se mohou přihlásit na e-mailové adrese: rephana@ gmail.com nebo telefonicky (  tel.: 774 196 184).

Všichni zájemci budou  pozváni na individuální, bezplatnou vstupní konzultaci. Setkání je potřebné k vyjasnění a vyladění vzájemného očekávaní, zodpovězení dotazů a pro zařazení do skupiny je nezbytné.

Cena pro jednoho účastníka  je  1 200,- Kč u platby předem za 1 měsíc- 4 setkání po 2 hodinách (tj. 150,- Kč/ 1 hod. skupinové terapie). U jednorázové platby je cena 350,-Kč.