Jak pracujeme

  1. 1. hlavním znakem společné práce je bezpečí, diskrétnost a profesionalita.

Bezpečné a diskrétní prostředí je zajištěné i tím, že nejsem vázaná smlouvou se zdravotní pojišťovnou a nemusím tedy nikomu předávat žádné informace o klientech. Z toho důvodu jsou mé služby placené.

Náš přístup k terapii je ovlivněn mým vzděláním a především sebezkušenostním výcvikem, kterým jseme  prošla – blízký je mi humanistický směr.

Cílem terapie je odstranění či zmírnění potíží klienta, dosažení změn v jeho životě, které budou dlouhodobé, tzn. že klient nebude řešit zanedlouho další problémy, které jen nahradily předchozí a že si bude i po skončení terapie umět nově získaným způsobem poradit s těžkostmi, které ho v životě mohou potkat. I po skončení terapie často klienti pokračují v práci sami na sobě.

  1. 2. První setkání:

A co Vás na něm bude čekat?
Promluva v klidné ordinaci v Praze.
Na prvním setkání hledáme společně se zájemcem, co potřebuje, zjišťuji jeho zakázku. První setkání slouží i k rozhodnutí, zda a jak často se budeme setkávat. K zakázce je možné se průběžně vracet, měnit ji podle potřeb.

Setkání či konzultace trvá 50 minut a na četnosti se domlouváme podle aktuální situace. Nejjednodušší je začít spontánně hovořit o tom, co Vás do terapie přivádí.

  1. 3. Další setkávání:

Společné setkání znamená čas, který je věnovaný Vám, jde o bezpečné o chráněné místo, ve kterém je možné sdílet s terapeutem část své cesty životem.

Během setkávání v ideálním případě dojde k navázání vztahu důvěry mezi klientem a terapeutem a na tomto terapeutickém vztahu pak stojí těžiště společné práce. Je důležité hovořit společně i o tom co se v setkáních děje teď a tady.

4. Jakým způsobem se terapie ukončuje

Stává se, že klient či terapeut během terapie usoudí, že problém stanovený na počátku je již vyřešen a není další důvod pro setrvání v péči terapeuta. Někdy je důvodem ukončení rodinné či osobní důvody příp. potřeba klienta změnit způsob péče. O všech těchto krocích je možné se domluvit a v případě potřeby terapii ukončit. Terapii je možné ukončit kdykoliv i bez udání důvodu.
V kontraktu, který budeme sepisovat při prvním setkání, domluvíme i tento způsob ukončení ( souvisí s platbami v příp.storna).