Kdo jsme

Jana Štindlová & Hana Řepová

Mgr. Jana Štindlová

Jana

Psychoterapeutka, supervizorka

Čenka České asociace pro psychoterapii

www.stindlova.cz


Praxe:

práce s rodinami dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením, práce
s rodinami s rizikem sociálního vyloučení
a zanedbávání péče, práce se seniory a jejich rodinami, práce s onkologicky nemocnými pacienty a jejich blízkými.

Nyní:

- soukromá praxe – individuální a skupinová  psychoterapie (adresa-viz.kontakty)

- supervize

Vzdělání:

 • 2011-2014 –  FHS UK, obor Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích
 • 2005 -2008 – MU Brno, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika (psychopedie, etopedie)
 • Sociální práce (SŠSP)
 • 2005-2010 – výcvik v komunitně – skupinové psychoterapii- sebezkušenostní pětiletý hlubinně-dynamicky orientovaný. Vedoucí terapeuti:
  PHDr. P. Jánská, MUDr. M. Kryl,
 • 2002 – 2005 – Studium Pražské psychoterapeutické fakulty
 • 2016-2017 – výcvik Výklad snů- Gestalt přístup, PhDr. Veltrubská
 • 2017 – Neuropsychoterapie
 • 2015 – kurz Životní scénáře – PhDr. Veltrubská
 • 2013-2014 “ Daseinanalytický výklad snů“, čas.rozsah 2 roky (106 hod), poskytovatel: DA-psychoterapie, Praha 2, ukončení závěrečnou zkouškou
 • 2014 – 2015 Kurz Terapie partnerského vztahu, čas.rozsah 110 hodin, poskytovatel LIPPP Liberec,
 • 2014 – získání licence pro práci s autorskou sadou projektivních koláží M.Huptycha
 • 2011 – Sen v jungovské psychoterapii
  (PhDr. Běťák)
 • 2010 – Psychiatrické minimum
  (MUDr. J. Stuchlík)
 • 2010 – Relaxační techniky (PHDr. Langošová)
 • 2010 – Obnova lásky v rodině (Dr. J. Prokopová)
 • 2009 – Práce s časovou osou
  (MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková)
 • 2006 – Pesso-Boyden terapie
  (PhDr. Y. Lucká, PhDr. L. Kobrle)
 • 2003 – Snová práce v psychoterapii (PhDr. M. Jára)
 • 2002 – kurz „Tragická triáda logoterapie“
  (PhDr. K. Balcar)
 • 2001 – kurz „ Strukturované metody logoterapie“ (PhDr. K. Balcar)
 • 2000 – kurz „Logoterapie a existenciální analýza“ (PhDr. K. Balcar)
 • 1998 – Videotrénink interakcí-základní kurz VTI

A řada dalších kurzů a seminářů.

V současné době pracuji pod supervizí
PhDr. I. Veltrubské a MUDr. Z. Pinďákové.
IČO: 86610848

tel:775 270 166

Mgr. Hana Řepová

Psychoterapeutka, adiktolog

Členka České asociace pro psychoterapii

www.repova.cz

IČO: 61013102

tel: 774 196 184

Praxe:

práce s rodinami v těžké životní situaci (dlouhodobě nemocné dítě, vztahové problémy v rodině, závislost na drogách v rodině), s dětmi a mladistvými s poruchami chování a emocí, se seniory

Nyní:

- soukromá psychoterapeutická praxe

(  poradna MANA, Blanická 25,Praha- Vinohrady a terapeuti.net. a)

-od roku 2010 pracuji i jako adiktolog

(mám Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání adiktolog bez odborného dohledu,poskytovatel MZ ČR)

-souběžně  pracuji jako terapeutka ve sdružení   Loutky v nemocnici.

Vzdělání:

 • 2014- 2015 Kurz Terapie partnerského vztahu, čas.rozsah 110 hodin, poskytovatel LIPPP Liberec,
 • 2014 – získání licence pro práci s autorskou sadou projektivních koláží M.Huptycha
 • 2014 – Práce s časovou osou
  (MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková)
 • 2013- 2014″ Daseinanalytický výklad snů“, čas.rozsah 2 roky/ 100 hodin, poskytovatel: DA-psychoterapie, Praha 2,
 • od r. 2011 – „Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích“, poskytovatel: Institut rodinné a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci (ukončen certifikátem)
 • 2011 seminář „Relaxační techniky a jejich využití v praxi“ (PhDr.G.Langošová)
 • 2010 – Obnova lásky v rodině (Dr. J. Prokopová)
 • 2010 „Daseinanalýza v psych. a poradenské praxi II.“ (Mgr.J.J.Zlámaný)
 • 2010 – 2011 „Daseinanalýza v psych. a poradenské praxi I.“ (Mgr.J.J.Zlámaný)
 • 2010 – I2011 „Skupinová psychoterapie“ (Mgr.J.J.Zlámaný)
 • 2010 Workshop „Od fragmentaci k integraci- Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy“ (PhDr. Y. Lucká, PhDr.B.Janečková,PhD.)
 • 2010 Získána „Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání adiktolog bez odborného dohledu“, (Poskytovatel: MZ ČR)
 • 2010 „Obnova lásky v rodině“ ( seminář, poskytovatel Nadační fond r.J.Prekopové)
 • 2009 „ Biodynamická psychoterapie“ (MUDr.T.Morcinek)
 • 2008 – 2011 Studium Pražské psychoterapeutické fakulty
 • 2005 Kurz „Trénování paměti“
 • 2005 – 2010 Pětiletý výcvik v dynamicky a hlubinně orientované komunitně-skupinové psychoterapii, model SUR
  (Poskytovatel: VIAP, Praha )
 • 1994 Kurz „Systemická psychologie“
  ( FF UK, Institut Ch.Masarykové )
 • 1982 – 1985 VŠ studium FF UK – obor sociologie

Pracuji pod odbornou supervizí

Je mi 49 let. Jsem vdaná, mám tři děti.
Praxe: v pozici sociální pracovnice nebo terapeutky jsem pracovala  s rodinami v těžké životní situaci (  dlouhodobě nemocné dítě, vztahové problémy v rodině, závislost na drogách v rodině), s dětmi a mladistvými  s poruchami chování a emocí, se seniory. Nyní pracuji ve sdružení Loutky v nemocnici